Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης και προσδιορισμός ζωνών προπόνησης (Μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου(VO2max))

Με τη χρήση προηγμένου εργοσπειρομέτρου και ειδικού εργοποδηλάτου προσδιορίζεται η φυσική κατάσταση του αθλητή ή αλλιώς η  Καρδιοαναπνευστικής Ικανότητας (C.R.F.).

Η μέτρηση εμφανίζει με ακρίβεια τις ατομικές ζώνες προπόνησης του κάθε αθλητή (ζώνη καύσης λίπους, αντοχής και διαλλειματικής προπόνησης).

Προσδιορίζεται το αναερόβιο κατώφλι βάση το οποίο χωρίζονται οι αθλητές σε προπονητικά group ώστε να πετύχει καλύτερη απόδοση το προπονητικό πρόγραμμα. Μία από τις σημαντικότερες μετρήσεις.