Το διαιτολογικό γραφείο της Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2010
στη πόλη της Κοζάνης επί της οδού Φιλίππου Β΄7 στον 2ο όροφο ιατρείο 8.
Δέχεται αποκλειστικά με ραντεβού.