Το διαιτολογικό γραφείο της Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2010
στη πόλη της Κοζάνης επί της οδού Φιλίππου Β΄39, συγκρότημα Ιατρείων Υγεία, στον 2ο όροφο.
Δέχεται αποκλειστικά με ραντεβού.